Ontmoet Jolanda

Jolanda Vermeulen-Nuijten

Jolanda Vermeulen-Nuijten is in 2005 afgestudeerd als psycholoog. Sindsdien heeft ze ruime ervaring opgedaan in de (neuro)psychologische diagnostiek binnen zowel de basis als specialistische GGZ. Daarnaast is zij zich gaan verdiepen in cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie en EMDR. Tevens heeft zij zichzelf verder ontwikkeld via verschillende opleidingen en cursussen. Jolanda is vriendelijk, empathisch en to the point en heeft tevens een brede interesse, kennis en een gezonde dosis humor.

In 2018 heeft Jolanda de opleiding tot Registerpsycholoog NIP/kind en jeugd afgerond en in 2022 heeft ze haar diploma tot Gezondheidszorgpsycholoog behaald. Jolanda is geregistreerd als Cognitief gedragstherapeut bij de VGCT, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en daar ook geregistreerd als supervisor in het kader van het opleidingstraject tot Registerpsycholoog NIP/kind en jeugd en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Jolanda beschikt over een goedgekeurd persoonlijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Tot slot geeft ze les bij de RINO in de opleiding tot GZ-psycholoog en POH-GGZ (praktijkondersteuner Huisarts).

Registraties

GZ-psycholoog BIG: 19931963725

Registerpsycholoog NIP / Kinder en jeugd

Cognitief gedragstherapeut

AGB: 94105697

SKJ: 130002984