Praktisch

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website. De aanmelding wordt bij ontvangst beoordeeld door één van onze psychologen. Aan de hand van deze beoordeling wordt bepaald of de aanmelding passend is bij onze expertise. Indien het geval is ontvangt u hiervan bericht en wordt u op onze wachtlijst geplaatst voor diagnostiek en/of behandeling. Zie wachttijden voor meer actuele informatie. Voor aanmelding en behandeling is een verwijzing nodig.

Verwijzing

Voor een behandeling bij de psycholoog is in de meeste gevallen een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. Voor jeugdigen kan ook de gemeente verwijzer zijn. De verwijzing kan rechtstreeks door de verwijzer via ZorgDomein naar OnsPsychologie gestuurd worden. De verwijzing mag ook op papier worden meegegeven. Bij intake moet de verwijzing meegenomen worden.

Afspraak afzeggen

U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren of verzetten door te bellen met het secretariaat of te mailen naar uw behandelaar of ons algemene e-mailadres (info@onspsychologie.nl).

Bij volwassenen zullen wij vanaf de tweede keer dat uw een afspraak afzegt binnen 24 uur een gedeelte van de kosten van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 65,00 voor een sessie van 45 minuten.