Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid verwijst naar een uitzonderlijk hoge mate van intellectuele capaciteiten en potentieel bij individuen. Hoogbegaafden hebben vaak een opmerkelijk vermogen om complexe informatie te begrijpen, creatieve oplossingen te bedenken en snel te leren.

Problemen & uitdagingen

Hoewel hoogbegaafdheid een waardevolle eigenschap is, kunnen er ook uitdagingen en problemen mee gepaard gaan zoals:

  • Onderpresteren;
  • Moeilijkheden in de sociale aanpassing;
  • Perfectionisme;
  • Angst;
  • Emotionele intensiteit;
  • Uitdagingen op school.

Kenmerken

Er is ook een kant van hoogbegaafdheid zijnde het ‘Zijnsluik’, ofwel het voelen. Naast kenmerken die elk kind in zijn of haar persoonlijkheid uit, gelden er voor hoogbegaafden nog enkele andere specifieke kenmerken. Deze kenmerken maken dat een kind met hoogbegaafdheid andere behoeften heeft op het gebied van begeleiding en zorg. Dit betreft perfectionisme (o.a. faalangst, de lat hoog leggen, alles meteen goed willen doen, opgeven), rechtvaardigheidsgevoel (o.a. afspraak is afspraak, discussies aangaan, rigiditeit), hoogsensitiviteit (o.a. scherper waarnemingsvermogen, intensere emoties) en een kritische instelling (o.a. hoge zelfreflectie).

Behandeling

Het herkennen en effectief omgaan met de uitdagingen van hoogbegaafdheid is van cruciaal belang. Binnen individuele behandeling kan gewerkt worden aan emotieregulatie, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Cognitieve gedragstherapie kan hoogbegaafde personen helpen om te gaan met perfectionisme, angst en andere emotionele uitdagingen.

Het is echter ook van belang de omgeving mee te nemen in de behandeling. Het is voor ouders bijvoorbeeld van belang dat ze leren hoe ze de behoeften van hun hoogbegaafde kind kunnen ondersteunen, zowel op academisch als emotioneel gebied. Aanpassingen in het onderwijsprogramma, zoals versnelling, verdieping of aangepast curriculum, kunnen helpen bij het uitdagen van hoogbegaafde leerlingen.