Supervisie

Supervisie

Binnen OnsPsychologie bieden wij supervisie aan GZ-psychologen in opleiding, Registerpsychologen Kind & Jeugd in opleiding, orthopedagoog-generalisten in opleiding en cognitief gedragstherapeutische werkers (cgw’ers) in opleiding. Tevens bieden we supervisie ten behoeve van de herregistratie SKJ.

Supervisie is een essentieel onderdeel van professionele ontwikkeling en groei binnen het vakgebied van de gedragswetenschappen (psychologie en orthopedagogie). Door het proces van supervisie kunnen psychologen, orthopedagogen en cgw’ers hun competenties versterken, hun professionele identiteit ontwikkelen en zich beter voorbereiden op complexe situaties in hun werk. Het draagt bij aan continue professionele groei en verbetering, wat uiteindelijk leidt tot betere zorg en ondersteuning voor cliënten.

Tijdens een supervisiesessie worden de psychologen/orthopedagogen/cgw’ers aangemoedigd om kritisch na te denken over hun eigen handelen, persoonlijke reacties en professionele beslissingen. Dit draagt bij aan hun groei en zelfbewustzijn.

Daarnaast helpt supervisie psychologen/orthopedagogen/cgw’ers om ethische dilemma’s te begrijpen en aan te pakken, en om verantwoorde keuzes te maken in hun werk binnen de GGZ. Wij bieden een veilige omgeving waarin psychologen/orthopedagogen/cgw’ers kunnen praten over de uitdagingen en emotionele belasting van hun werk, en waar ze ondersteuning kunnen vinden.

Supervisie kan plaatsvinden in verschillende formats, zoals individuele sessies of groepssessies, face-to-face of online. Tijdens supervisie worden casussen, cliëntinteracties en professionele dilemma’s besproken. De supervisor biedt constructieve feedback, helpt bij het analyseren van situaties en moedigt diepgaande reflectie aan. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze supervisiediensten (zie ook onder tarieven) en hoe we kunnen bijdragen aan jouw groei als psycholoog/orthopedagoog/cgw’er.