Persoonlijkheidsontwikkeling

Mensen worden geboren met een bepaald karakter, dit wordt ‘aanleg’ genoemd. Naast deze aanleg bepaalt de omgeving hoe iemand zich in diens verdere leven ontwikkelt en wordt het wereldbeeld gekleurd door ervaringen

Aanleg & omgeving

Hechting, interacties met anderen en (heftige) gebeurtenissen hebben invloed op de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken. De combinatie tussen aanleg en omgeving dragen bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling. Wanneer iemand heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt zoals bijvoorbeeld pesten, misbruik of faalervaringen, dan kan het zijn dat er, in combinatie met het karakter, persoonlijkheidsproblematiek ontstaat.

Onderzoek

Door middel van psychologisch onderzoek kan de persoonlijkheidsontwikkeling in kaart worden gebracht en bepaald worden of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.

In sommige gevallen kan daarna individuele therapie zoals CGT, ACT of kortdurende schematherapie aangeboden worden. Wanneer wij u zelf niet kunnen behandelen verwijzen we door naar een instelling die gespecialiseerd is in het behandelen van een specifieke persoonlijkheidsstoornis.