Volwassenen

OnsPsychologie is een praktijk waar u terecht kunt voor kortdurende en klachtgerichte behandeling. Het gaat hierbij om klachten waardoor u tijdelijk vastloopt in uw leven. Soms lukt het niet meer om hier zelfstandig uit te komen, of is het te belastend. Dan kunnen de psychologen van OnsPsychologie hierbij helpen. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling. Onder het kopje hulpvragen kunt u zien voor welke klachten u zich bij ons kunt aanmelden.

Diagnostiek

Diagnostiek is soms de eerste stap om u verder te helpen. Wij streven ernaar om samen met u duidelijk te krijgen waar de moeilijkheden mee te maken kunnen hebben. We vragen daarom aan het begin van een traject altijd om (een) vragenlijst(en) in te vullen. Wij zijn van mening dat we op die manier het beste in staat zijn om een behandeladvies te geven dat aansluit bij uw klachten en bij u als persoon.

Binnen het behandeltraject kan samengewerkt worden aan het verminderen of draaglijker maken van  de klachten. Behandeling kan opgestart worden naar aanleiding van een intakegesprek of na afloop van een diagnostiek-/onderzoekstraject. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot een gecombineerd traject van onderzoek en behandeling. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bekeken welke vorm het beste aansluit bij de hulpvraag. Daarna wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog of door een psycholoog onder begeleiding van een GZ-psycholoog.

Onze behandelmethoden

Gedurende de behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse methoden, zoals: cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT), schematherapeutische interventies en traumabehandeling (waaronder EMDR). Een behandeltraject start meestal met wekelijkse sessies van ongeveer vijfenveertig minuten. Indien gewenst kan uw partner of een ander voor u belangrijk persoon bij de behandeling betrokken worden. Bekijk onze behandelmethoden hieronder.


Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een effectieve benadering binnen de psychologie die zich richt op het vinden van haalbare oplossingen en het bevorderen van positieve veranderingen in het leven…

Lees meer

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg. Psycho-educatie is gericht op het verstrekken van kennis en begrip over verschillende psychologische en emotionele aspecten…

Lees meer

Schematherapie

Schematherapie is een meer diepgaande vorm van therapie die gericht is op het begrijpen en veranderen van diepgewortelde patronen van denken, voelen en gedrag…

Lees meer

Systeemtherapie

Systeemtherapie helpt niet alleen individuen om beter te begrijpen hoe hun relaties en omgeving hun welzijn beïnvloeden, maar…

Lees meer

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan vanaf jonge leeftijd al bij een groot aantal klachten ingezet worden, zoals: een negatief zelfbeeld, (sociale) angsten of somberheidsklachten…

Lees meer

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode, die al vanaf jonge leeftijd kan worden ingezet…

Lees meer

ACT

ACT, oftewel Acceptance and Commitment Therapy, is een moderne en effectieve vorm van psychotherapie die gericht is op het vergroten van psychologische flexibiliteit en welzijn…

Lees meer

Medicatie

In sommige gevallen wordt als aanvulling op de behandeling medicatie geadviseerd…

Lees meer

ROM

Om de behandeling te volgen wordt gebruik gemaakt van ROM en daarnaast eventueel andere psychodiagnostische materialen. ‘ROM’ betekent Routine Outcome Monitoring en houdt in dat bij de start van het traject vragenlijst(en) ingevuld worden en eventueel ook tussentijds.

Na afloop van de behandeling worden de vragenlijst(en) opnieuw ingevuld. Zo kunnen we de effectiviteit van de behandeling meten.