ADHD

ADHD staat voor Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD is een aandachtstekortstoornis. Er zijn verschillende varianten van ADHD. Sommige personen zijn met name onoplettend/sneller afgeleid (ook wel ADD genoemd). Terwijl andere personen vooral hyperactief en impulsief zijn (ADHD). Er zijn ook personen die zowel snel afgeleid raken als hyperactief/impulsief zijn (ADHD, gecombineerd beeld).

Veel voorkomende symptomen

  • Afgeleid raken door geleiden of de eigen gedachten;
  • Moeite om taken te organiseren;
  • Snel dingen kwijtraken;
  • Chaotisch zijn;
  • Moeite hebben om stil te zitten;
  • Te snel of ondoordacht reageren.

Sterke punten die vaak gezien worden bij personen met ADHD zijn onder andere: ondernemend en energiek zijn en beschikken over creativiteit en spontaniteit.

Onderzoek

Binnen OnsPsychologie bieden we onderzoek naar ADHD. We stellen hierbij (indien van toepassingen) niet alleen een diagnose, want wij vinden het met name belangrijk om een verklaring te bieden voor de klachten, waar we handelingsgerichte adviezen aan kunnen koppelen.

Mogelijke behandelingen binnen OnsPsychologie zijn: psycho-educatie of (bij kinderen) behandeling gericht op de executieve functies.