Tarieven/vergoedingen

Vergoeding jeugd

Kinderen en jongeren (18-) vallen onder de jeugdwet. In deze wet staat beschreven van dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat de kosten in de meeste gevallen vergoed worden door de gemeenten. We hebben contracten met de gemeenten van Samen voor de Jeugd (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard) en met de gemeenten van Een 10 Voor De Jeugd (Helmond, Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Nuenen, Son en Beugel, Geldrop-Mierlo, Waalre en Veldhoven).

Uiteraard zijn kinderen en jeugdigen uit andere gemeenten ook welkom, hiernaast vind u hiernaast de tarieven.

Sommige hulpvragen vallen niet binnen de jeugdwet of zorgverzekering. Het is mogelijk om bij OnsPsychologie een particulier traject aan te gaan, waarbij u geen verwijsbrief van de huisarts en/of gemeente nodig heeft.

Indicatie tarieven diagnostiek

Intelligentie-onderzoek €650,-: aanmelding, intake, onderzoek (WISC-V of WAIS-IV), nabespreking en verslaglegging

AD(H)D of ASS-onderzoek compleet: €1500,-: aanmelding, intake onderzoek (ontwikkelingsanamnese, IQ, neuropsychologisch, vragenlijsten, schoolobservatie), nabespreking en verslaglegging.

Tijdens de aanmeld- en/of intakefase zal met u worden besproken of het enkelvoudige diagnostiek betreft, zodat bovenstaande tarieven geldig zijn. Indien dit niet het geval is, zal met u worden bekeken wat eventueel de aanvullende kosten gaan zijn.

Tarieven behandeling

Intakegesprek€155
Behandelsessie (45 min)€110
Behandelsessie (60min)€140
Behandelsessie (90 min)€200

Vergoeding volwassenen

Op dit moment heeft OnsPsychologie nog geen contracten met de zorgverzekeraars, wat betekent dat u een gedeelte van de behandeling mogelijk niet (geheel) vergoed krijgt. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed. Bij een budgetpolis varieert de vergoeding van 55-75% en bij een naturapolis kan de vergoeding variëren van 55-95%. Let daarbij wel op voor het eigen risico; deze wordt eerst in mindering gebracht.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar en vraag na hoe u verzekerd bent, zodat u niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan, ook als dit onder de basisverzekering valt. De tarieven kunnen per zorgverzekeraar variëren .

U kunt u aanmelden met een verwijzing van de huisarts of specialist. Na afloop van de behandelsessie ontvangt u van ons een factuur, die u zelf dient te betalen. Hierna kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven volwassenen

Op dit moment zijn we nog een vrijgevestigde praktijk en gelden onderstaande tarieven voor de behandeling. Deze zijn marktconform en door de NzA (kwaliteitsstatuut sectie II gezondheidszorgpsycholoog) vastgesteld:

Intakegesprek (60 min)€183.44
Behandelsessie (45 min)€135.89
Behandelsessie (60min)€161.46
Behandelsessie (90 min)€242.76

Wij hanteren 45 minuten als uitgangspunt per behandelsessie, maar in sommige gevallen (bijv. bij EMDR) is een langere sessieduur noodzakelijk.

Voor diagnostiek gelden de volgende tarieven:

Intelligentie-onderzoek €650,-: aanmelding, intake, onderzoek (WAIS-IV), nabespreking en verslaglegging

AD(H)D of ASS-onderzoek compleet: €1500,-: aanmelding, intake onderzoek (ontwikkelingsanamnese, IQ, neuropsychologisch, vragenlijsten), nabespreking en verslaglegging.

Tijdens de aanmeld- en/of intakefase zal met u worden besproken of het enkelvoudige diagnostiek betreft, zodat bovenstaande tarieven geldig zijn. Indien dit niet het geval is, zal met u worden bekeken wat eventueel de aanvullende kosten gaan zijn.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen, te weten: €65,-


Tarieven supervisie

De kosten voor supervisie bedragen voor een sessie van 45 minuten €100,-

Groepssupervisie (2 personen) bedraagt €150,- voor de duur van 60 minuten.