Systeemtherapie

Individuele problemen komen vaak voort uit en hebben invloed op de mensen om ons heen. Dit kunnen gezinsrelaties, partnerrelaties, vriendschappen of school-/werkgerelateerde interacties zijn.

Het systeem

De relaties kunnen om verschillende redenen scheefgegroeid of verstoord zijn. Bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis
van buitenaf. Als één van de leden van het systeem een probleem heeft, heeft het hele systeem daar last van.
Omgekeerd kan het systeem behulpzaam zijn als één van de leden een probleem heeft. Versterking van de onderlinge
relaties en een gezond reactiepatroon dragen bij aan het afnemen van de klachten.

Het doel

Het doel van systeemtherapie is om een beter begrip te krijgen van de patronen en communicatiestijlen binnen deze systemen en om samen te werken aan het creëren van gezondere en effectievere manieren van omgaan met elkaar.

Systeemtherapie helpt niet alleen individuen om beter te begrijpen hoe hun relaties en omgeving hun welzijn beïnvloeden, maar biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Het legt de nadruk op open communicatie, respect voor elkaars perspectieven en het creëren van positieve veranderingen die duurzaam zijn voor alle betrokkenen.

De visie

Binnen OnsPsychologie is onze visie dat het niet enkel gaat om het individu en diens problemen.
Juist de betrokkenheid van het systeem (gezin, school etc.) is hierbij van belang. Gezamenlijk bekijken we wat gewenst is
én wat er nodig is om anderen te betrekken.