Klachten en suggesties

Bij een klacht of suggestie is ons advies om dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Deze zoekt dan
in overleg met u naar een aanvaardbare oplossing. Indien dit niet tot een oplossing leidt of u voelt zich niet vrij om de klacht met
uw behandelaar te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de directie. Daarnaast kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachten- en geschillencommissie waar OnsPsychologie bij aangesloten is:

Website: De Geschillencommissie
Tel: 070-3105371