Licht verstandelijke beperking

Personen met een (lichte) verstandelijke beperking hebben een lagere intelligentie (IQ) dan de meeste mensen, waardoor zij in het dagelijks leven tegen verschillende moeilijkheden aanlopen. Zo hebben ze meestal moeite met leren, werken, zelfstandigheid en het sociaal functioneren. Vaak merken zij dat het lastig is om zaken te begrijpen en problemen op te lossen. Hierbij hebben ze vaak hulp van anderen nodig.

Onderzoek

Binnen OnsPsychologie kunnen wij onderzoeken of u of uw kind een (lichte) verstandelijke beperking heeft. We kunnen in kaart brengen op welke gebieden er extra begeleiding nodig is.

Vervolgens verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde instelling die deze zorg (vaak langdurig) kan bieden. Wij zijn niet gespecialiseerd in het onderzoeken en/of behandelen van een matige of ernstige verstandelijke beperking.