In- en exclusiecriteria

In- en exclusiecriteria

OnsPsychologie biedt ambulante hulp bij (vermoeden van) diverse psychische of psychiatrische problemen. We bieden diagnostiek en behandeling bij o.a. angst, somberheid, depressie, dwang, emotieregulatie problemen, gedragsproblemen, een laag zelfbeeld, autisme, ad(h)d, trauma, rouw, hoogbegaafdheid, identiteitsproblematiek en opvoedingsproblemen.

Wij willen graag zoveel mogelijk mensen helpen, maar dit moet wel passend zijn binnen onze expertise. Onderstaande exclusiecriteria moeten daarom worden gezien als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden:

 • Ontwikkelingsleeftijd < 4 jaar;
 • Cliënten met crisisgevoeligheid of ernstige psychiatrische problematiek waarvoor dagbehandeling of 24-uurs zorg of bereikbaarheid geïndiceerd is;
 • Acute crisis (actuele suïcidaliteit – forse automutilatie – psychose);
 • Recidiverende suïcide-gedragingen;
 • Forse verslaving als primaire behandelvraag of ernstig middelengebruik daar waar het een onderzoek/behandeling in de weg staat;
 • Rechtbankvragen m.b.t. het maken van inschattingen/taxaties;
 • Enkelvoudig dyslexie- of dyscalculie-onderzoek;
 • Zorg die een specifieke specialistische setting vereist zoals bijvoorbeeld ernstige eetstoornissen, parafilie stoornissen, conversiestoornis, disruptieve stemmingsstoornis, dissociatieve stoornissen als primaire stoornis;
 • Onveiligheid in het gezin: fysiek en/of verbaal geweld, of dreiging daarvan;
 • De hoofdreden van aanmelding is vechtscheiding of complexe systeem- of hechtingsproblematiek. Indien externe hulpverlening voor het systeem aanwezig is, kan er op individueel niveau behandeling plaatsvinden voor overige klachten;
 • Problematiek waarbij (enkel nog) mediatietherapie geïndiceerd is;
 • Een IQ < 75 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd);
 • Cliënten met ernstig agressief gedrag waardoor de veiligheid van de cliënt zelf, anderen of een medewerker niet gewaarborgd kan worden.