Verwijzers

Ons zorgaanbod

Als verwijzer kunt u naar OnsPsychologie verwijzen voor onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Wij bieden diagnostiek en behandeling bij:

 • Angst
 • Somberheid
 • Depressie
 • Dwang
 • Emotieregulatieproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Laag zelfbeeld
 • Autismespectrumproblematiek
 • AD(H)D
 • Trauma
 • Rouw
 • Hoogbegaafdheid
 • Identiteitsproblematiek
 • Opvoedingsproblemen

Hoe kunt u naar ons verwijzen?

Als huisarts/POH-er, Wijkteam/Jeugdteam, kinderarts, jeugdarts of psychiater kunt u gemakkelijk naar ons verwijzen via:

Heeft u een cliënt en wilt u weten of wij passend zorg kunnen bieden? Bekijk dan onze in- en exclusiecriteria. Wilt u de casus persoonlijk bespreken? Bel gerust met ons (088-1180530) of mail naar info@onspsychologie.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.