Autismespectrumstoornis

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Hierbij hebben mensen moeite met sociale interactie en communicatie. De mate van symptomen varieert per persoon sterk, van mild tot ernstig.

Veel voorkomende symptomen

Mensen met autismespectrumproblematiek ervaren vaak
problemen ten aanzien van:

  • De sociale interactie;
  • (Non-) verbale communicatie;
  • Flexibiliteit in denken en handelen;
  • Het filteren en integreren van informatie;
  • Over- of ondergevoeligheid voor prikkels.

Sterke punten die veel voorkomen bij mensen met autismespectrumproblematiek zijn bijvoorbeeld:

  • Een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben;
  • Een goed oog voor detail;
  • Sterk zijn in analytisch denken;
  • Een goed ontwikkeld technisch inzicht.

Onderzoek

Binnen OnsPsychologie bieden we onderzoek naar Autisme. We stellen hierbij (indien van toepassing) niet alleen een diagnose, want wij vinden het met name belangrijk om een verklaring te bieden voor de klachten, waar we handelingsgerichte adviezen aan kunnen koppelen.

Wat betreft behandelmogelijkheden bespreken wij in het adviesgesprek met u wat wij kunnen bieden en of wij hiervoor de best passende organisatie zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat we doorverwijzen naar een in autisme gespecialiseerde organisatie.