Leerproblemen

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft om op school mee te komen met de lesstof en dat onduidelijk is waar dit vandaan komt. Vaak heeft de school al op verschillende manieren hulp ingezet, maar leidt dit niet tot voldoende verbetering van de leerontwikkeling.

Aanpak

Door middel van psychologisch onderzoek brengen we in kaart waar de leerproblemen vandaan komen. Op basis daarvan geven we vervolgens handelingsgerichte en/of behandeladviezen, zodat uw kind in zijn of haar ontwikkeling ondersteund kan worden.

Let op: uw kind kan bij ons terecht wanneer er sprake is van bredere problematiek dan enkel leerachterstanden (er is bijvoorbeeld ook sprake van werkhoudingsproblemen).