Schematherapie

Schematherapie is een meer diepgaande vorm van therapie die gericht is op het begrijpen en veranderen van diepgewortelde patronen van denken, voelen en gedrag.

Behandeling

Gedurende de behandeling wordt er gekeken naar hoe ervaringen uit de jeugd invloed hebben op het denken en handelen. U leert om deze patronen te herkennen en aan te passen op een manier die uw denkwijze verandert, uw welzijn verbetert en uw acties aanpast.

Door deze therapie ontdekt u hoe u kunt leren herkennen wat uw behoeften zijn en hoe u op een gezondere manier met ze om kunt gaan. Dit stelt u in staat om uw leven beter te sturen en uw relaties met anderen te versterken.