Ons Psychologie

Bij OnsPsychologie streven we ernaar om een veilige en vertrouwelijke omgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen om hun verhaal te delen en samen te werken aan hun mentale welzijn. We geloven in de kracht van het individu (en het systeem eromheen) en streven ernaar om hen te ondersteunen bij het ontdekken van hun eigen veerkracht en potentieel.

Missie en visie

Wij, Heleen en Jolanda, zijn deze praktijk gestart vanuit een gedeelde passie en ambitie om passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun systeem.

Wij staan voor een persoonlijke en betrokken werkwijze. Bij OnsPsychologie staat de cliënt centraal. We luisteren actief naar de behoeften en doelen van onze cliënten en werken samen met hen om een behandelplan te ontwikkelen dat het beste aansluit bij hun situatie. We maken gebruik van evidence-based interventies en therapieën om effectieve en duurzame resultaten te realiseren.

We begrijpen dat problemen niet alleen individueel ervaren worden, maar vaak ook een impact hebben op familie, vrienden en andere belangrijke relaties (‘het systeem’). Daarom richten we ons niet alleen op het individu, maar ook op het systeem waarin het individu zich bevindt.

Ons team van psychologen heeft diverse specialisaties en expertisegebieden, waardoor we een breed scala aan hulpvragen kunnen behandelen. Of het nu gaat om emotionele problemen, gedragsproblemen, systemische problemen, stress of andere uitdagingen, wij streven ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin cliënten zich gehoord en begrepen voelen.

Keurmerken

Bij OnsPsychologie hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg en onze dienstverlening.

De GZ-psychologen werkzaam binnen OnsPsychologie beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat ter inzage is op de praktijk.

Wij beschikken daarnaast over verschillende keurmerken waarmee we de kwaliteit van onze zorg voor cliënten en opdrachtgevers waarborgen.

Keurmerk HKZ

OnsPsychologie is in het bezit van het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) keurmerk dat staat voor de duurzame verbetering van kwaliteit in de zorg. Hiermee laten we zien dat wij voldoen aan de door klanten, professionals en relevante stakeholders gestelde eisen in de zorg.

Keurmerk Basis GGZ

OnsPsychologie heeft het Keurmerk Basis GGZ waarmee we behoren tot de groep zorgaanbieders binnen de Basis Geestelijke Gezondheidszorg die zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.